Máte otázky? Môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 908 917 888 alebo mailovej adrese dealer@hsq-sk.sk

Príslušenstvo

Kategórie

Dobre odvedená práca sa stáva lepšou, bezpečnejšou a dokonca aj príjemnejšou, ak použijete správne príslušenstvo, ochranné prostriedky a oblečenie. Preto pri vývoji príslušenstva, ďalších nástrojov, náradia a oblečenia uvažujeme rovnako ako pri vývoji našich ostatných výrobkov: Počúvame našich najnáročnejších zákazníkov a na základe ich názorov vytvárame podklady pre vzhľad nášho výrobku a výber materiálov, ktoré pri tom použijeme.